info@temizhayatlar.com /
444 32 84 /

Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler

(THC) Esrar

Esrar (Marijuana), kenevir bitkisi Cannabis Sativa’nın çiçek ve yapraklarının kurutulup doğranması ile oluşan yeşil ya da gri bir karışımdır. Torba içinde ya da preslenmiş bir şekilde satılır. Haşiş ise kenevir bitkisinin reçinesinden yapılır. Reçine, bitkiyi ısı ve kuruluktan koruduğu için Latin Amerika ve Orta Doğu gibi tropikal bölgelerde yetişen bitkilerde daha fazla vardır. Haş yağı Haşiş ya da marijuananın yağlı bir ekstresinden yapılır.

Kullanım şekli sigara olarak (cigaralık ya da joint adı verilir) ya da pipo, çubuk içinde içilir.

Son yıllarda sigaraların içi boşaltılıp başka bir madde ile karıştırılmış halde esrar doldurularak hazır satılmaktadır. Bazıları, esrarı yiyeceklere (kurabiye vs) karıştırır ya da demlemek için çaya karıştırır.

Sigara ile içilince etkisi 10-20 dk’da başlar, 2-3 saat sürer. Ağızdan alındığında etki gücü yarı yarıya düşer ama etkisi 12 saat sürer. Esrar sakızımsı ve suda çözünemez olduğu için enjekte edilebilen bir karışıma dönüştürülemez ve dolayısıyla damardan alınamaz.

Çin ve Hindistan’da İÖ 3. binden beri kullanılmaktadır. Geçmişte lifleri giysi, yay, kağıt yapımında kullanılmıştır. Taoizm’de zevk almak için kullanımı yasaklanmıştır. Dinsel ve büyü törenlerinde kullanılmıştır. Hindu Veda’larında tanrı Siva’nın esrarı bulduğu söylenmektedir. 11. yy’da Orta Doğu’da Sufiler vecd için kullandığı bilinmektedir. Orta Doğu’da Sabbahiler denilen grup esrarı yoğun biçimde kullanıyordu. Devrin büyüklerine yaptıkları suikastlarla ünlü olan bu grup verilen “Ashishin” adı, haçlılar vasıtasıyla batı dillerine “assassin” yani suikastçi olarak geçti. Doğuda esrar, binlerce yıldır batıda alkolün bulunduğu sosyal rolde olmuştur. Afrika tarihinde de popülerdir. Napolyon’un Mısır’ı almasından sonra esrar Fransa’ya yayıldı. 18. yy’da ABD’de lifleri için yetiştirildi. 19. yy’da ilaç rehberinde nevralji, gut, tetanoz, hidrofobi, kolera, epilepsi, kore, depresyon, histeri, delilik ve uterus kanaması için tavsiye ediliyordu. Migren ve morfin bağımlılığı için de öneriliyordu.

Amerika’da 1920’lerde yasaklandı. Meksikalılar ve cazcı Afrika kökenli Amerikalılar (Louis Armstrong vs) yoluyla popularize olması yasaklanmasında ırkçılığın etkili olduğu iddalarını doğurdu.

Esrardaki temel aktif içerik THC (tetrahidrokanabinol). Birçok kanabinoid bileşiği (kanabinoller) içinde aktif olanı delta-9-tetrahidrokanabinol’dür. Beyindeki biyolojik etkisi bazı sinir hücrelerinin zarında THC’ü bağlayan reseptörler vardır. Norepinefrin ve Dopaminin sentezini, alımını ve depolanmasını arttırır. D2 reseptörlerinin Dopamin agonistlerine afinitesini arttırır. ß-adr reseptörlerin adenil siklaza bağlanmasını arttırır. Ödül Yolağı adı verilen ve bağımlılıktan sorumlu tutulan beyin bölgesindeki Dopamin iletisini arttırır.

Esrar, ABD’de en sık kullanılan yasadışı maddedir. ABD’de lise son sınıfta esrar kullanım (deneme) oranı 1997’de %49.6’ya ulaştı.

Esrarın kısa vadeli etkisi verdiği haz etkisi (high) yanında bellek ve öğrenme güçlükleri, algı bozukluğu, düşünme ve problem çözmede zorluk, koordinasyon kaybı, kalp hızında artış, sıkıntı hissi ve panik ataktır.

Esrar hayvanlarda “popcorn” etkisine neden olur. Yani kobaylar önce yere serilirler daha sonra tek tek spazm oluşarak yerlerinden havaya sıçrayıp geri düşerler.

Esrarın akut etkileri:

Anksiyete, huzursuzluk, paranoya

Öfori (neşe hali), gevşeme, şakacılık

Depersonalizasyon (Kişinin

Zaman akışında subjektif yavaşlama

Sersemlik, boşlukta yüzme hissi

Bellek ve problem çözmede bozulma

Denge bozukluğu

Gözlerde kızarma

Salivasyonda (salya salgısında) azalma, sık idrara çıkma, kalp hızında artış

Sistolik hipertansiyon (büyük tansiyonda yükselme),

Postural hipotansiyon (ayağa kalkınca ya da ani pozisyon değişikliklerinde tansiyon düşmesi)

İştah ve susuzlukta artış, intraokular (göz içi) basınçta azalma,

Analjezi (ağrı hissinde azalma)

İllüzyon, hallusinasyon, psikotik eksitasyon, depresyon, panik

Ters etki:

Bazı kişiler, başka intoksikasyon belirtisi olmadan, ters etki gösterebilir. Yoğun duygusal çöküntü, paranoya, hezeyanlar, depresyon, panik olur. Saatler, günler sürer. Nadir bir durumdur, genellikle ilk kez kullananlarda olur. Anksiyete ya da psikoza yatkın olan kişilerde daha fazla ters etki görülür.

Flash-back (madde alındığında yaşanan duyguların madde kullanımı olmaksızın yeniden yaşanması) görülebilir.

Duyarlılık:

Esrarın, olumlu ya da olumsuz etki yapması ırsiyete bağlıdır. Tek yumurta ikizlerinin üzerindeki etki diğer ikizlerden daha fazla birbirine benzer. Maddenin ulaşılabilirliği, beklentiler, arkadaş etkisi, sosyal bağlar gibi çevresel faktörler de bu etkide önemlidir. Diğer taraftan, 18 yaş öncesi aile çevresinin esrarın kişiye etkisinde rolü olmadığını gösteren çalışmalar da vardır.

Esrarın İnsan Vücuduna Etkileri

Beyine etkisi:

Esrar, algısal bilgilerin hipokampusa girişini ve işlenmesini baskılar. Böylece öğrenme, bellek, ve algıların duygu ve motivasyonla entegre olmasını sağlayan limbik sistem etkilenir. Ayrıca hipokampusa bağlı olan öğrenilmiş davranışlar bozulur.

Esrarın uzun süreli kullanımı beyinde diğer maddelerinkine benzer değişiklikler yapar.

Akciğere etkisi:

Düzenli olarak esrar kullananlar, sigara tiryakileriyle aynı solunum problemlerini yaşar: Kronik öksürük, balgam, kronik bronşit.

Kronik kullanım, Akciğer dokusunu tahrip eder.

THC içeriğinden bağımsız olarak, esrar ile alınan katran ve CO miktarı sigaradan 3-5 kat fazladır. Bu durum esrarın derin çekilmesine ve akciğerde tutulmasına bağlı olabilir.

Kalp hızı ve kan basıncına etkisi:

Esrar, kalp hızı ve kan basıncını arttırır. Kokainle birlikte kullanıldığında bu etki çok daha belirgindir.

Öğrenme ve sosyal davranışa etkisi:

Bir çalışmada yoğun esrar kullanan üniversite öğrencilerinde dikkat, bellek, öğrenme yetileri, esrarı bıraktıktan 24 saat sonra bile bozuktu.

Esrar kullanan liselilerin başarısı daha düşük, aykırı davranışları daha çok; suç işleme oranları, agresyon ve isyankarlıkları fazla; ebeveyn ilişkileri daha kötü, suç işleyen ve madde bağımlısı kişilerle arkadaşlıkları fazladır.

Esrarın kendisinin agresyona ya da “amotivational sendrom” denilen isteksizlik ve uyuşuklukla giden bir hale neden olup olmadığı tartışmalıdır.

Kanabis intoksikasyonu tedavisi:

Panik durumu ve toksik psikoz sakin bir şekilde konuşup ikna edilerek geçirilebilir.

Benzodiyazepinler ve Haloperidol şiddetli belirtileri kaldırır.

Kan ve İdrar düzeyleri

Sigara ile içilince kanda bir kaç dakikada zirve yapar, saatler içinde hızla düşer. Oysa atılma yarı ömrü 30-50 saattir. Kanda hızlı düşüş dokulara yayılmaya bağlıdır.

Ara sıra kullananlarda idrarda günlerce atılır. Kronik kullanıcılarda 1 haftadan fazla idrarda saptanabilir.

Kanabis yoksunluğu

Tartışmalıdır. Emosyonel labilite (duygusal değişkenlik), anksiyete, huzursuzluk, uykusuzluk, anoreksi (iştahsızlık), bulantı, kusma, ishal, tremor (titreme), hiperrefleksi (refleks artışı), terleme, salivasyon (salya artışı) görülür.

Aşerme (craving), yeniden esrar kullanmak için ani ve çok güçlü bir arzu sıktır.

Tıbbi kullanımları

– Antikonvülzan: epilepsi nöbetlerini azaltır.

– Antiemetik: bulantıyı giderir

– Analjezik: ağrı kesicidir

– Kanserli hastalarda öforizan (neşe verici)

– Astımda bronkodilatör (solunum yollarını açıcı)

– Glokom tedavisinde göz içi basıncını azaltır.

Dronabinol (delta-9-THC) ağızdan alınır, diğer antiemetiklerden ve sigara olarak içilen esrardan daha az etkilidir.

Esrar bağımlılığının tedavisi:

Spesifik tıbbi tedavisi yoktur.

Bağımlılıkta kullanılan genel sosyal ve psikolojik yaklaşımlar geçerlidir.

Tedavi yararlıdır.

Yanlış inanışlar ve Gerçekler

1. Esrar bitki olduğu için güvenlidir.

Gerçek: Birçok bitki insan için zehirlidir.

2. Esrar kullanıcıları diğer uyuşturuculara geçmez.

Gerçek: Esrar diğer uyuşturuculara başlangıç noktasıdır.

3. Esrarın etkisi birkaç saatte geçer.

Gerçek: Esrar vücutta depolandığı için etkisi günlerce, haftalarca sürebilir.

4. Esrar stresi giderir.

Gerçek: Diğer uyuşturucularda olduğu gibi esrar sadece problemlerle yüzleşmeyi geciktirir. Depresyon yapabilir.

5. Esrar alkolden güvenlidir.

Gerçek: Esrar kansere yol açan bileşikler içerir ve diğer maddelere güvenli bir altenatif olarak düşünülmemelidir.

6. Esrar zihni açar.

Gerçek: Esrar zihni sisli hale getirir; bellek, konuşma, anlama, ve karar verme yeteneğini bozar.

7. Bugün esrar eskiden olduğundan daha güvenlidir.

Gerçek: Zirai gelişmeler esrarın potansını arttırmış ve başka tehlikeli bileşikler eklemiştir.

Esrar yanlısı lobilerin iddaları ve cevaplar:

Dekriminalizasyon, (esrarın suç sayılmaması) kullanımı arttırmaz mı? 
Esrar yanlıları, yasal kısıtlamaların kaldırılmasının kullanımı arttırmayacağını iddia etmektedirler. Tarih ve sağduyu tersini söylemektedir. Halen esrar kullananlar yasayı saymamasına rağmen yasak olduğu için esrar kullanmayan pek çok sayıda vatandaş da vardır. Yasal kısıtlamaların kaldırılması ve bunun sonucu kaçınılmaz olarak ürünün pazarlanması ve reklam bazı kişilerin kullanmasına yol açacaktır. 1970’lerin sonunda ABD eyaletlerinin yarısında esrar kullanımını yasaklayan kanunlar kaldırıldıktan sonra Amerika’da esrar kullanımı hiç olmadığı kadar arttı. 1980’lerin sonunda bu esrarın tekrar yasaklanmasıyla kullanım önceki düzeyinin üçte birinin altına düştü.

2. Esrar içmek risksiz midir?

Dumanı çekilerek içilen her şey sağlığa zararlıdır. Beyin faaliyetlerini bir tür sarhoşluk şeklinde etkileyen tüm maddeler zihni bulandırır ve kaza riski doğurur. Bunun tersini söylemek gerçeği inkardır. Son çalışmalar esrar kullanımı ile akciğer kanseri arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koymuştur

Esrar kullanımının kronik bronşit, düşük hormon seviyeleri, vücudun savunmasını sağlayan immün sistemin aktivitesinde azalma, ve daha başka ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği bilinmektedir.

Esrara bağlı tek bir ölüm bildirilmemiş midir?

Esrarın aktif maddesi olan THC ölüme sebep olabilecek akut yüksek dozlar oluşturmasa da, esrarın kimseyi öldürmediğini iddia edenler esrar kullanımının neden olduğu trafik kazalarına ve akciğer kanserine bağlı ölümleri göz ardı etmektedirler. Üstelik esrar kullandıktan sonra suç işleyerek ölenler ya da bunların öldürdükleri de cabası. Uyuşturucu satışı ile ilgili suçlar bir yana bırakılsa da, ABD’de işlenen suçların yarısında suçluların o sırada bir madde etkisinde olduğu (ki bunun en azından bazısı esrar ile) bildirilmektedir. Esrar, belki sigara ve alkol gibi insanları öldürmemektedir ama kesinlikle ölümlere neden olmaktadır.

Esrar mucize bir ilaç mıdır?

Esrar kullanımını yasal hale getirmeye çalışanlar, son zamanlarda, esrarın aktif maddesi olan THC’nin sözde “tıbbi yararları” üstünde duruyorlar; örneğin bazı kemoterapi hastalarında bulantının kontrol edilmesi, glokom tedavisi gibi. THC’nin, başka ilaçlarla elde edilemeyen bazı tıbbi yararlarının olduğunu ve esrarlı sigaraların reçete ile satılan bir ilaç olması gerektiğini öne sürmekteler.

‘THC’nin tıbbi kullanımı’ iddasını çürütmeye geçmeden önce herhangi bir ilacı alma yolu olarak sigara kullanımını sorgulamalıyız. Bu yolla alınan ilacın yarısından fazlası yanma ile yok olur, geriye kalanı da dumanın içindeki toksik katran ve parçacıklarla karışır. Başımız ağrıdığında aspirinli sigara ya da enfeksiyon için penisilinli sigara içmiyoruz. Her türlü dumanı içine çekmek sağlığa zararlıdır. Duman olarak çekme, ilacı almak için etkisiz ve potansiyel olarak öldürücü bir yoldur.

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün düzenlediği ortak karar panelinde esrarın potansiyel tıbbi kullanımı ele alındı ve şu sonuçlara varıldı:

‘Mevcut preklinik ve insan çalışmalarının dikkatle incelenmesi sonucunda sigara olarak kullanılan esrarın glokom terapisi, AİDS ile birlikte görülen kilo kaybı, kanser kemoterapisinin neden olduğu bulantı ve kusma, Multiple Sklerozdaki spastisite ya da dirençli ağrıda mevcut tedavilere üstün olabileceğini düşümdüren bir delil bulunmamıştır’. Bilim adamlarının bu ortak kararına rağmen esrarın aktif içeriği olan THC’yi tablet olarak hastalarına yazmak isteyen Amerikalı doktorlar için, bu ülkede, Marinol (dronabinol) isimli yutularak alınan bir ilaç mevcuttur. Bu seçenek, THC’nin daha etkin olarak emilmesini sağlar ve dumanı içe çekmekle ilgili sağlık problemlerini önler. Esrar kullanımı destekçileri bu seçeneği sevmezler çünkü tablet alımı pek zevk vermez, duygudurumunu yükseltmez.

Esrarın, iddia edildiği gibi, astım tedavisinde kullanılması ise mantığa aykırıdır. Dumanın içe çekilmesi astım hastalarında ciddi problem doğurur.

Esrar yanlılarının son taktiklerinden biri de kenevir bitkisinin giysi ve kağıt yapımında gerekli liflerin üretimi ya da protein, bitkisel yağ kaynağı olarak ekimi gibi ekonomik nedenlerle yetiştirilmesini savunmaktır. Çevrecilerin de desteğini almak için bunun ekolojik denge için de yararlı olduğunu öne sürerler.

Anlamlı bir gayret ve kimyasal muameleye tabi tutmakla kenevir bitkisinin liflerinden kumaş üretilebileceği doğrudur. Bu lifler doğal olarak oldukça kabadır ve kimyasal ya da fiziksel olarak yumuşatılması gerekir. Orta çağlarda günah işleyenler kendilerini bir tür cezalandırma amacıyla kenevirden yapılmış kaba giysiler giyerlerdi. Bu hafif bir işkence yoluydu. Kenevirden elde edilen bu kaba, kahverengi liflerin beyaz yumuşak pamuk ya da yüne üstün olduğunu savunmak saçmadır. Bu lifleri toplumda herkesin kabul edebileceği bir kumaş haline getirmek ekonomik olarak pratik değildir.

Benzer şekilde, belli bir çabayla bu liflerden kağıt yapmak mümkündür. Ancak kağıt yapmak için elli yılda bir ormanları kesmek bile yıllık bir ürünü ekmek, gübrelemek, ilaçlamak ve biçmekten çevreye daha az zarar verir.

Esrarın üretildiği kenevir bitkisi, metrekare başına mısırdan çok daha az ürün verir. Bu nedenle yiyecek ve bitkisel yağ kaynağı olarak kullanımı da gerekli değildir. (OPİ) Eroin

Eroin Nedir? Eroin Etkileri Nelerdir? Eroin Zararları Nelerdir?

Eroin ilk kez 1899 yılında Bayer İlaç fabrikasında üretilmiş sentetik bir uyuşturucudur. Sokak adı toz, beyaz, peynir, timsah, ejderha olarak anılır. Eroin bilinen en güçlü bağımlılık yapıcı maddedir, damar yoluyla kullanımda ilk kullanımda bağımlı kalma oranı yaklaşık %90’dır.

Eroin Etkileri:

Genellikle damar yolu aracılığı ile kullanılan eroin alındıktan sonra kısa süre içerisinde etki gösterir. Etkisi genel olarak 4-6 saat sürer. İlk 1 saat içerisinde rush dediğimiz aşırı mutluluk hali gözlenir. Daha sonra ise sakinlik dönemi ortaya çıkar, hareketler yavaşlar, konuşma bozulur, hafıza kayıpları başlar, dikkat eksilir, solunum yavaşlar, göz bebekleri küçülür, ağrı his kaybı azalır, kan basıncı ve kalp atım hızı düşer. Zombie effect ( Zombi hali ) dediğimiz hal ortaya çıkar kişi mekanın ve zamanın farkına varamayacak kadar bilinçsizleşir.  

Uzun Süre Kullanımda Eroin Etkileri:

Durgunluk, ilgisizlik çevreden kopma içe kapanma durumu gözlenir. Depresyon en çok görülen yan etkilerdendir. Kişinin kendi öz bakımı düşer. Gelişen bağımlılık ve depresyon yüzünden eroin kullanıcılarının büyük kısmı intihar etme eğilimindedirler. Damar yoluyla injektörlerle kullanılması nedeniyle AİDS ( HiV), Hepatit-C, Hepatit B ve diğer kan yoluyla geçen hastalıklar eroin kullanan gruplar arasında sıklıkla gözlenmektedir. Eroin kullanıcıları arasında iktidarsızlıkta çok görülen yan etkiler arasındadır. Eroinin çekilme atakları çok kuvvetlidir hasta maddeyi bulabilmek için insan öldürecek bir konuma gelmektedir. Bu hastaların tedavileri çok zordur, genellikle tekrar maddeye başlama oranları bütün tedavilere rağmen hala önemli bir seviyededir. Bir kullanışla bağımlılık gerçekleştirebilen bu madde günümüzün en tehlikeli silahları arasındadır.

Eroinin Hikayesi:

“ Felix Hoffman ve Dressen adında ki 2 alman kimyagerin geliştirmesi sonucu bulunan ilaca yenilmez kahraman anlamına gelen “Heroisch “ismi verildi. Bayer ileri ki yıllarda ilacın etkilerinden habersiz “ Heroin “ adı altında 25 mglık şişeler halinde piyasaya sürmeye karar verdi. Heroin’in baş ağrısına, öksürüğe ve birçok hastalığa iyi geldiği şekilde pazarlanıyor doktorlar tarafından da yoğun biçimde reçete ediliyordu. İlaç eczaneye geldiği anda tükeniyor, fabrika siparişleri yetiştirmekte zorlanıyordu. Gerçeğin ortaya çıkması fazla sürmedi. Bir çok ölümün görülmesi ve bağımlılık yaptığı ortaya çıkınca ilaç hükümet tarafından yasaklandı. Ancak geride onlarca eroinman kaldı, bu eroinmanların ilaç fabrikasını kuşatıp yoksunluk sendromu nedeniyle fabrikaya saldırdıkları da bilinmektedir. Hükümet bu bağımlıları tedavi etme yolunda çok büyük çabalar ortaya koymuştur. Aynı dönemde suç oranlarında da büyük artışlar görülmüştür. Fabrika ürettiği bu madde nedeniyle ağır tazminatlar ödemiştir. “Amfetamin

Amfetamin Nedir? Amfetaminin Etkileri Nelerdir? Amfetaminin Zararları Nelerdir?

Amfetamin ilk kez 1887 yılında sentezlenmiş sentetik bir uyuşturucu türevidir. Ağızdan alındığında etkisi 15-20 dakika içinde başlar.

Amfetamin Etkileri:

İlk kez kullananlarda 36 Saate varan uykusuzluğun ardından 24 saate varan uyku durumu gözlenebilir. İlacın etkileri kısa dönemde etkileri uykusuzluk, kalp ritminde artma, çarpıntı, iştahsızlık, göz bebeklerinde büyüme, hayal görme, huzursuzluk ( anksiyete), yerinde duramama, kontrolsüz hareketler, anlamsız konuşma da artış, ilk 1 saat içinde rush ( patlama ) dediğimiz mutluluk hali, ilk birkaç saat fiziksel kapasite de artış, dişlerde kenetlenme ( gıcırdatma ) gibi etkileri mevcuttur. İlacın kısa süreli fiziksel kapasite artışı yaptığı ispatlanmış, zihinsel kapasite artışına neden olmadığı uzun dönemde zeka kapasitesinde azalışa neden olduğu da net olarak ortaya konmuştur.  

Amfetaminin Zararlı Etkileri:

Uzun süreli kullanımında ise intihar, şizofreni, depresyon, bulantı-kusma, saldırganlık, hipersomnia ( aşırı ve düzensiz uyku hali, uykusunu alamama), aritmi ( kalbin düzensiz atmasına neden olan hastalık) bağımlılık ve en önemlisi zeka kapasitesinde düşüş meydana getirdiği tespit edilmiştir. Fiziksel ve kimyasal bağımlılığı en yüksek 3 ilaçtan bir tanesidir. Amfetamin güçlü bir nörotoksikdir ( beyin tahribatı yapan madde), aynı zamanda kalpte geri dönüşü olmayan aritmilere ( düzensiz atışlara ) sebep olabilir. Uzun süreli kullanımda yüzde ve vücutta lekelenmeye neden olurlar ( Meth Face’s ). Ağızdan solunarak alınan methamfetamin ise dişlerde büyük tahribata neden olur. Uzun süreli kullananlarda maddi açıdan çöküşün yanı sıra maddeye olan bağımlılık nedeniyle para bulmak için hırsızlık, şiddet, aile için geçimsizlik, para karşılığı cinsel ilişki gibi yöntemlere kullanıcıların itildiği gözlemlenmektedir.

Amfetamin Türevleri:

Metamfetamin:

Amfetaminden 2-4 Kat arası daha güçlü etkiye neden olan türevidir. Sokak türevi genelde metamfetamin şeklindedir. Kuryeler arasında crystalmeth ( kristal meth ) , hız (speed) ,cam kırığı, şişe  gibi isimlerle anılmaktadır. Toz ve kristal formları bulunmaktadır.

Ecstasy:

Genellikle MDMA [3,4-methylenedioxy-methamphetamine] ihtiva eden amfetamin türevidir, ek olarak başka maddelerle karıştırılıp piyasaya dağıtıldığı da görülmüştür ( piperazin,kafein, parasetamol.. ). Kişinin sorgulama sırasında savunma mekanizmasını yok etmektedir. Sokakta akrep, yeşiller, hız gibi isimlerle anılmaktadır. Amfetaminin 6-7 Farklı türevi bulunmaktadır.

Almanya-Polonya Savaşı ve Amfetamin:

“ Amfetamin İlk kez yoğun kullanımını 1940 yılında Almanya-Polonya savaşı sırasında olmuştur. Hitler eroini diye de bilinir. Uyuşturucu Hitler’in emriyle askerlere cesaret vermesi, uyanık kalması ve daha fazla yürümesi için dağıtılmıştır. Ancak illeri ki yıllarda İngiltere ve Müttefiklerin amfetamin üreten fabrikayı bombalamasıyla iş tam bir trajediye dönüşmüştür. Nedeni amfetaminin bu kadar bağımlılık yaptığının ve şizofrenik etkisinin bilinmemesinden ileri gelmektedir. Fabrika bombalandıktan sonra naziler sadece üst rütbelilere amfetamin verebilmiş, alt rütbede ki amfetamin bağımlısı askerler amfetamin bulamadığı ve şizofrenik etkilerinden dolayı kendi üst rütbelilerini öldürmeye başlayınca ordu içinde kaos meydana gelmiştir. “

Amfetamin Hasta Hikayesi:

Bir hastamdan aldığım hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hasta metamfetaminden 2 tablet kullandığını ve sonrasında başına gelenleri şöyle anlatmıştır: “- Taksimde aldığım haptan sonra istiklal caddesinde bir büfenin yanında beklemeye başladım. 2 Tane güzel kız ismimi söyleyerek yanıma yanaştı. Daha önce bu kızları hiç görmemiştim. Konuşmaya başladık, kızlar her söylediğime gülüyordu, acayip espriler yaptığımı zannediyordum. Aradan 1 saat geçti bi anda kızlar yok oldu, karşımda bir kedi vardı. Büfeciye dönüp “ –Kızlar nerde ? “ diye sordum, Büfeci “ – Ne kızları abi 1 saattir kediyle saçma, sapan konuşuyorsun, deli zannettim ben seni çok önemsemedim, ihtiyacın varsa bi ambulans çağırayım ? “ . İşte o an bırakmaya karar verdim aşırı bir paranoya haliyle evde örümceklerin gezdiğini felan görüyordum. Bu şekilde defalarca rezil olduktan sonra tedavi için geldim. “ . İşte yaşanmış bir olayla amfetaminin etkisi.Bonzai

Bonzai Nedir? Bonzai Etkileri Nelerdir? Bonzai Zararları Nelerdir?

Bonzai ilk kez 2010 yılında Türkiye’de, polis aramalarında bulunan sentetik bir tabanlı esrardır. Bu maddenin yapımında bir çok bitki yaprağı kullanılmaktadır. Bu sentetik madde bu bitkinin yapraklarına emdirilerek esrar görüntüsü verilmektedir. Çok çeşitli sentetik maddelerde bu yapraklara eklenebilmektedir:

a) JWH-018

b) CP 47,497  

c) JWH-073  

ç) HU-210  

d) JWH-200

e) JWH-250  

f) JWH-398  

g) JWH-081  

ğ) JWH-073 methyl derivate  

h) JWH-015  

ı) JWH-122  

i) JWH-203  

j) JWH-210  

k) JWH-019

Sokak isimleri : black magic, black mamba, fake weed, genie, gonjah, halo, k2, k3, mr. smiley, p.e.p pouri, proze smoke, sativah, sence, skunk, smoke,spice (silver, gold and diamond),spice yucatan fire, spirit, supernova, warlock, zohai

Bonzai Etkileri Nelerdir?

Esrarın içinde bulunan THC maddesinden 5 Katı daha güçlü bir etkiye sahip olması nedeniyle oldukça ölümcüldür. Aynı zamanda içerdiği bir çok farklı sentetik madde olduğu için, içinde ki sentetik maddeye göre çok çeşitli ölümcül etkileri bildirilmektedir.

Yan Etkileri:

– Aşırı huzursuzluk

– Stress

– Bunalım Nöbetleri

– Hipertansiyon Nöbetleri

– İnme

– Kalp Krizi

– İntihar

– Hipokalemi ( Düşük Potasyum Seviyeleri )

– Depresyon ve Psikoz durumları.

– Halüsülasyonlar.

– Bad Trip

– Taşikardi.

Ayrıca Akut Böbrek Yetmezliği yaptığına dair ciddi araştırmalar mevcuttur.

Bonzai Hikayesi:

İstanbul’da iken biz bu maddenin kullanımda olduğunu 2011 yılında biliyorduk ve bonzai kullanan hastalar gelmeye başlamıştı. Diğer uyuşturucu maddelerin aksine bonzai ile gelen hastalarımızın gözlerinde ki korku ve endişe dikkatimi çekmiştir. Bir hastamdan aldığım hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. “ O gün bir torbacıdan aldığımız maddeyi evde kullanmaya karar verdik. Evim İstanbul’un güzel bir semtinde 6. Kattaydı. Arkadaşlarla içmeye başladık. Sonra ben kendimi iyi hissetmediğimi söyleyip odama çekildim. Odamın penceresinden baktığımda kendimi karşı evin çatısından, başka bir evin çatısına doğru atlarken gördüm. Yakından görmek için pencerenin kenarına doğru ilerledim. Hakikaten çatıda duran hayali ben bana el sallayıp çatıdan atlıyordu. O sırada birden kalbim deli gibi çarpmaya başladı, içimden bir ses sürekli pencereden atla, pencereden atla diyordu. 6. Katta olan evimin penceresine yanaştım. Aşağı baktım baya yüksekti, sonra atlamaktan vazgeçtim nasıl uçabilirdim ki. Bunu kullandığım ilacın etkisi olduğunu anlamıştım ancak içimde ki ses sürekli “ Atla, aşağı bişey olmaz, atla atla “ diye haykırıyordu. Pencerenin kenarından uzaklaştım, yatağımın çarşafını söküp kendimi aşağı atmamak için ayağımı yatağın kenarına çarşafla bağladım. Kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki öleceğimi zannettim. Yatağın alt kısmında ki boşluğa girdim çarşafı daha sert bağladım hayatıma yaşamak istiyordum, sürekli dua ettim Allah’ım kurtar beni diye. O anlar hayatımın en zor anlarıydı. “(COC) Kokain

Kokain Nedir? Kokain Etkileri Nelerdir? Kokain Zararları Nelerdir?

Kokain ilk kez 1860 Yılında koka yapraklarından Wöhler tarafından izole edilmiştir. Sokak adı taş, cokedir. En sık iyi ezilmiş şekilde toz olarak burundan çekilir. Güçlü bir yoksunluk sendromu yaşatan bir madde olduğu için kullanıcılar arasında bağımlılık oranı yüksektir. Kokainin kullanımı, bulundurulması, üretimi ve dağıtımı dünyadaki ülkelerin çoğunda yasal değildir ve hemen hemen hepsinde yasaktır.

Kokain Etkileri:

Kullanımını takiben taşikardi ya da bradikardi (kalp atışının hızlanması ya da yavaşlaması), pupiller dilatasyon (göz bebeklerinin büyümesi), kan basıncında düşme ya da artma gözlenir. Kokain yüksek doz kullanıldığı zaman kalp atım hızında artma, tansiyon yüksekliği ortaya çıkar. Sinirlilik, sosyal muhakeme kaybı, yüksek riskli cinsel girişimler, saldırganlık, psikomotor aktivitede artış, ajitasyon, kalp atımında bozukluk, göğüs ağrısı, kas zayıflığı, solunum güçlüğü ve koma gelişir. En sık görülen etki burunda kanlanmanın (nasal konjesyon) artışına bağlı olarak görülen burun kanamalarıdır. Bronşlar ve akciğerde hasara neden olur. Tiklere yolaçar ve migren benzeri başağrıları oluşturabilir. Kokain kullanımında Nasal Septum Defekti dediğimiz burnun delinmesi sık karşılaşılan durumlardandır. En önemli yan etkisi beyin üstüne olan etkileridir. Beyinde enfarktlar (tıkanmalar) oluşturur. Kimi zaman beyin içi kanamalar gözlenir. Beyin üstüne olan bu etkiler kokainin damarları daraltıcı etkisinden kaynaklanmaktadır. Kokain kullananlarda %3-8 oranında sara (epilepsi) nöbetleri gözlenmiştir. En sık epileptik nöbetlere neden olan uyuşturucu madde kokain olup, ikinci sırada amfetaminler gelir.    

Kokainin Zararlı Etkileri:

Kokainin en kötü etkilerinden biri yoksunluk sendromu oluşturmasıdır. Genellikle kullanımdan 2-4 gün içerisinde ortaya çıkan bu durumda kişi maddeye ulaşamadığında depresyon ve intihar eğilimi ortaya çıkar. Özellikle bu dönemde korkutucu rüyalar görülür. Kokain hücre öldürücü özelliğe sahiptir uzun süre kullanıldığında temas ettiği alanda hücreleri öldürür.

Kokainin Hikayesi:

Kokain de Eroinde olduğu gibi 1880’li yıllarda ilaç olarak özellikle diş ağrılarında kullanılması için piyasaya sürülmüş. Kokainin yüksek bağımlılık ve öldürücü etkileri nedeniyle kısa sürede piyasadan toplatılmış bütün ülkelerde yasak edilmiştir. Şuan sadece tıp alanında lokal ağrı kesici özelliğinden dolayı bağımlılık etkisi olmayan prokain türevi olarak ameliyatlarda ve lokal alanlarda kullanılmaktadır.(MDMA) Ecstasy

Ecstasy nedir ? Ecstasy etkileri, Ecstasy zararları nedir ?

Ecstasy nedir? Ecstasy, kimyasal adıyla MDMA (3, 4-metilendioksimetamfetamin), ağızdan alınan bir haptır. Haplar değişik şekil ve markalarda mevcuttur. Bazı durumlarda MDMA toz halinde satılmaktadır. Hap şeklindedir …

Ecstasy nedir?
Ecstasy, kimyasal adıyla MDMA (3, 4-metilendioksimetamfetamin), ağızdan alınan bir haptır. Haplar değişik şekil ve markalarda mevcuttur. Bazı durumlarda MDMA toz halinde satılmaktadır. Hap şeklindedir ama asla yasal kullanımı yoktur, dolayısıyla denetim altında değildir. Genel bir kullanıcının bir “doz” içerisinde hangi maddeleri bulunduğunu bilmesi bu sebeple imkansızdır.

Bulunabilirlik & Kullanım
Özellikle gece kulübü ve elektronik müzik organizasyonlarında popüler olan Ecstasy tabletleri bulunabilirliği mümkündür. Tipik bir doz olarak 100-125 mg dört ila altı saat etkisini gösterir.

Etkileri
Kullananlar kendilerini açılmış, rahatlamış, güzel, korkusuz, toleranslı ve etrafındaki insanlara bağlı olarak tanımlarlar. Genellikle sosyal ortamlarda kullanılan Ecstasy duygusal (seksüel olması gerekmez) bir madde sayılır. Ecstasy alındıktan yaklaşık 45 dakika sonra kullanıcılar etkisine girerler. Bu madde sinir hücresine girdikten sonra serotoninin bol miktarda salınımına neden olur ve serotonin üreten enzimleri engeller. Ecstasyinin en önemli etkisi kişiyi aktive etmesi ve bilinç değişikliklerine neden olmasıdır. Bu etkiler alınan doza ve kişinin içinde bulunduğu ruhsal duruma doğrudan bağlıdır. Alındıktan 20 ile 60 dakika içinde etki göstermeye başlar. İlk bir saat içinde en güçlü etkiyi yapar. Dört ile altı saat içinde bu etki sonlanır. Ertesi gün içinde de kimi zaman hafif derecede etkileri gözlenebilir.
Ecstasy, beden ısısını ve kan basıncını artırır. Sıcak, havasız ortamlarda ve çok hareket sonrası beden ısısı ciddi boyutlara ulaşır. Ağızda kuruluk, dişlerde tatsız bir his algılanabilir.
Ecstasy, yönelim ve algı bozukluğu yaratır. Diğer insanlara karşı yakınlık hissi, kendini rahat hissetme, görsel algıda bozulmalara yol açmaktadır. Kişi kendini enerjik ve aldırmaz hisseder.

Kullanım İşaretleri
Ecstasy kullananların göz bebekleri genişler ve ışığa hassasiyet artar. Çeneyi sıkma ve diş gıcırdatma gözlemlenebilir efektlerdendir. Duyum artar ve kullanıcılar çoğu zaman bunu dans etme isteği, konuşma ve dokunarak ile gösterir. Kullanıcılar çoğu zaman abartılı şevkat hareketleri gösterebilir.

Risk
Bazı kullanıcılar tecrübeden sonra 48 saate kadar kendilerini depresif hissettiklerini belirtmektedir. Uzun süreli kullanımda etkilere ulaşmak daha zorlaşabilir. Fiziksel olarak bağımlılık yaratmasa da, “yaşanılan sanalı” kovalama veya ulaşma ihtiyacı olabilir, bu da doz artımına ve daha sık kullanıma sebep verebilir. Kullanımdaki artışla beraber kullanıcılar sık sık kendilerini yorgun hisseder, çeneleri ağrır ve mutlulukları azalır. Depresyondan ve tükenmeden kaçınmak isteyenler hem dozda hem de kullanım sıklığında artırma geliştirirler.

Çok sayıda ters etkileme olduğu bildirilse de vücut ısısındaki tehlikeli derecede artış Ecstasy’nin bilinen yaygın tehlikelerinden biridir. Vücut ısısının artması sıcak ve genellikle havasız ortamlarda uzun süre dans etmekten, vücuttaki sıvı miktarının azalması gerçekleşir. Ölüm; aşırı dozdan görülmekle birlikte, genellikle vücut ısısının artması, su ihtiyacı yada diğer bir uyuşturucu madde ile karıştırma ile bağlantılıdır.

Ecstasyinin uzun zamanlı etkileri halen araştırma altındadır. Bazı araştırmacılar uzun süreli kullanımların kalıcı beyin hasarlarına yol açabileceği değerlendirilmektedir. Bazı çalışmalar Ecstasyinin vücuttaki seratonin ve dopamin seviyelerini etkilediğini göstermektedir fakat bunun uzun süreli etkilerinin ne olabileceği halen açık değildir. Ecstasy kalbin ritim bozukluğuna sebep olabilir ve hipertansiyon ve kalp hastalıklarının tetikleyicisi olabilmektedir.

Ecstasynin sebep olduğu riskleri ortadan kaldırmanın en iyi yolu hiç kullanmamaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir